Príhovory

Príhovory pri rozličných príležitostiach.

Veľkonočný koncert v Katedrále svätého Martina

V nedeľu 28. marca 2010 sa v Katedrále svätého Martina o 15.00 hodine v spolupráci Arcibiskupského úradu v Bratislave a Slovenskej filharmónie uskutočnil koncert, v rámci ktorého bolo uvedené dielo Josepha Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži.
Katedrálny zbor sv. Martina viedol zbormajster Dušan Bill a Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala dirigent Ewalda Danela.
Meditácie k siedmym posledným vetám ukrižovaného Ježiša Krista, ktoré predniesol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, prinášame v plnom znení...

Príhovor arcibiskupa Zvolenského na novoročnom stretnutí s prezidentom SR

Prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou prijali 12. januára v Prezidentskom paláci predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike. Na stretnutí sa za predstaviteľov Katolíckej cirkvi na Slovensku prezidentovi SR a prítomným prihovoril predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.
Príhovor prinášame v plnom znení...

Stránky