Príhovory

Príhovory pri rozličných príležitostiach.

Lectio divina 2016 – 2017: Rodina v Knihe Genezis

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2016 – 2017, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Rodina v Knihe Genezis. Hlboké obrazy a výpovede z Knihy Genezis dotýkajúce sa vzťahu muža a ženy, rodiny i celého ľudského spoločenstva vo svetle Božieho plánu, ale i drámy ľudského hriechu sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2016 do júna 2017 vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina, ktoré prebiehali v akademickom roku 2016 – 2017, sú ukončené. Tešíme sa na ďalší ročník:-)

Stránky