Príhovory

Príhovory pri rozličných príležitostiach.

Audio záznamy prednášok z formačného stretnutia mimoriadnych rozdávateľov

V sobotu 1. apríla 2017 sa v Katedrále svätého Martina a v Aule Benedikta XVI. RKCMBF UK uskutočnilo formačné stretnutie mimoriadnych rozdávateľov Svätého prijímania. Po úvodnom slávení svätej omše v Katedrále sv. Martina stretnutie pokračovalo prednáškami a živou diskusiou v Aule Benedikta XVI. na pôde RKCMBF UK.

Stránky