Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa
Oznámenia o voľných pracovných miestach
 
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesta na pozície:
- učiteľ pre primárne vzdelávanie - 1. stupeň ZŠ na plný úväzok s nástupom marec 2024,
- učiteľ biológie, geografie, chémie, matematiky, informatiky, fyziky na plný úväzok s nástupom 1. september 2024.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II. Bratislava ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:
- učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie - 1. stupeň na plný úväzok s nástupom 11. marec 2024.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Cirkevná spojená škola sv. Martina, Hviezdoslavov ponúka voľné pracovné miesta na pozície:
- učiteľ/ka pre prvý stupeň ZŠ - s nástupom od 12. august 2024,
- vychovávateľ/ka v školskom klube detí - s nástupom od 21. august 2024,
- učiteľ/ka s aprobáciou matematika a/alebo geografia a/alebo technika - s nástupom od 21. august 2024.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.