Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa
Oznámenia o voľných pracovných miestach
 
Cirkevná spojená škola sv. Martina prijme
- Učiteľa/učiteľku hry na klavír v ZUŠ.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesta na pozície:
- učiteľ pre predprimárne vzdelávanie - materské školy na plný úväzok s nástupom marec 2023,
- učiteľ nemecký jazyk na dohodu s nástupom ihneď,
- učiteľ matematiky, informatiky, fyziky na plný úväzok s nástupom 1. január 2023,
- školský digitálny koordinátor na polovičný až plný úväzok s nástupom 1. január 2023.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.