Audio

Zvukové záznamy príhovorov, rozhovorov, udalostí a komentárov.

Audio prenos z procesie Božieho Tela

Priamy audio prenos zo slávnostného prevezenia Sviatosti Oltárnej otvoreným automobilom na Bratislavský hrad po trase: Hurbanovo námestie - Obchodná ul. - 29. Augusta - Špitálska - Štúrova - Pribinova - Olejkárska - Most Apollo - Dolnozemská - Mamateyova - Furdekova - Osuského - Jiráskova - Bratská ­­- Panónska - Staromestská - Palisády - Bratislavský hrad.

Útecha pre Baránkovu nevestu

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie biblické stretnutia formou Lectio divina, ktoré sú venované poslednej knihe Svätého Písma - Apokalypse, Knihe Zjavenia svätého Jána apoštola. Od septembra 2010 do júna 2011 sa uskutočňuje desať biblikých stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00.

Stránky