Rok sv. Martina

V životopise svätého Martina sa uvádza rok 316 alebo 317 ako čas jeho narodenia. Nachádzame sa tak v období tisícsedemstého výročia narodenia svätého Martina, patróna našej arcidiecézy. Preto v našej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, aby sme mali príležitosť hlbšie spoznať vznešený príklad jeho života a podľa jeho vzoru i na jeho príhovor prehlbovať svoju vieru, napĺňať ju skutkami evanjelia v každodennom živote pre budovanie spoločenstva veriacich Bratislavskej arcidiecézy a pre vnášanie Kristovho svetla do našej spoločnosti.

Užitočné odkazy
Základné informácie o sv. Martinovi sú k dispozícii na stránke Svätý Martin z Tours, biskup alebo na stránke Farnosti sv. Martina v Bratislave.
Dekrét bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského - vyhlásenie Roku sv. Martina.
Informácie o možnosti získania odpustkov v Roku sv. Martina sú uvedené na stránke Dar odpustkov počas Roka sv. Martina.

Dekrét vyhlásenia Roku sv. Martina

Pri príležitosti 1700. výročia narodenia sv. Martina z Tours, biskupa a nebeského patróna Bratislavskej arcidiecézy, aby sme sa zdokonalili v poznaní jeho svätého života, duchovne sa posilnili na jeho príklade, kajúcne sa očistili a prehĺbili náš vzťah k Bohu Otcovi v Duchu Svätom cez Božieho Syna Ježiša Krista, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vyhlasuje obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ma území Bratislavskej arcidiecézy za Rok svätého Martina.

Dar odpustkov počas Roka sv. Martina

V životopise svätého Martina sa uvádza rok 316 alebo 317 ako čas jeho narodenia. Nachádzame sa tak v období tisícsedemstého výročia narodenia svätého Martina, patróna našej arcidiecézy. Preto v našej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, aby sme mali príležitosť hlbšie spoznať vznešený príklad jeho života a podľa jeho vzoru i na jeho príhovor prehlbovať svoju vieru, napĺňať ju skutkami evanjelia v každodennom živote pre budovanie spoločenstva veriacich Bratislavskej arcidiecézy a pre vnášanie Kristovho svetla do našej spoločnosti.

Stránky