Dar odpustkov počas Roka sv. Martina

Pridal dňa

V životopise svätého Martina sa uvádza rok 316 alebo 317 ako čas jeho narodenia. Nachádzame sa tak v období tisícsedemstého výročia narodenia svätého Martina, patróna našej arcidiecézy. Preto v našej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, aby sme mali príležitosť hlbšie spoznať vznešený príklad jeho života a podľa jeho vzoru i na jeho príhovor prehlbovať svoju vieru, napĺňať ju skutkami evanjelia v každodennom živote pre budovanie spoločenstva veriacich Bratislavskej arcidiecézy a pre vnášanie Kristovho svetla do našej spoločnosti.

Pre posvätenie veriacich a aby sa ešte hojnejšie otvorili pramene Božej milosti, na žiadosť bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského a na základe osobitného mandátu od Svätého Otca Františka Apoštolská penitenciária poskytuje veriacim možnosť získať úplné odpustky k jubilejnému roku pre veriacich, ktoré sa môžu obetovať aj za duše v očistci. Presné podmienky sú uvedené v Dekréte Apoštolskej penitenciárie, ktorý je k dispozícii v slovenskom i v latinskom jazyku: