Nové kňazské povolania

13. ročník púte miništrantov - PUMIN 2019

18. mája sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne uskutoční 13. ročník púte miništrantov - PUMIN 2019. Púť je príležitosťou pre duchovnú obnovu a povzbudenie, ale aj na zábavu, turnaj miništrantov vo futbale alebo florbale, oddych a stretnutie s priateľmi a miništrantmi z mnohých slovenských farností. Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke Púť miništrantov - PUMIN 2019.

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda

Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. mája v priestoroch bratislavského seminára.

Program začne o 9.00 v Katedrále svätého Martina svätou omšou v latinskom jazyku, po ktorej pokračuje bohatý program v priestoroch kňazského seminára na Kapitulskej ulici. Bližšie informácie sú uvedené na plagáte v prílohe.

Rok modlitieb za nové kňazské povolania

Pri príležitosti 11. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy vyhlásil acribiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský Rok modlitieb za nové kňazské povolania v Bratislavskej arcdiecéze, ktorý prebieha od 14. februára 2019 do 14. feburára 2020.

Mons. Stanislav Zvolenský vyhlásil Rok modlitieb za nové kňazské povolania formou pastierskeho listu, z ktorého vyberáme: