„Biblia dňom i nocou“ v Bratislave

Pod názvom „Biblia dňom i nocou“ sa od 21. do 27. novembra 2010 v bratislavskom Kostole svätého Ladislava uskutoční nepretržité čítanie a počúvanie celého Svätého písma. Podrobnejšie informácie o celom podujatí budú uverejňované na stránke biblia.abu-bratislava.sk.

Prvoradý cieľ podujatia je duchovný: verejným čítaním (dôstojným prednášaním) Božieho slova vo Svätom písme vyznať svoju vieru a ohlasovať celý Boží plán, ktorý nám sám Boh v Biblii zanechal.

Zároveň je cieľom podujatia aj úplné, súvislé a nepretržité prečítanie celého Svätého písma v schválenom katolíckom preklade. Nie je ambíciou organizátorov dosahovať nejaké rekordy, ale ponúknuť veriacim a všetkým ľuďom dobrej vôle stôl Božieho slova.

Ako hovorí aj podtitul podujatia, čítanie a počúvanie Svätého písma patria neoddeliteľne spolu. Nie je viac ten, kto číta, rovnako ako nie je menej ten, kto počúva.

Inšpiráciou sú podobné projekty v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa zatiaľ konali len čiastkové kontinuálne čítania Svätého písma, naposledy v hlavnom meste Slovenska v rámci Bratislavských misií. Takého kontinuálne (súvislé) čítanie Svätého písma sa uskutočnilo aj v rámi synody o Božom slove v Ríme v roku 2008.

Zároveň samotná Biblia na viacerých miestach hovorí o tom, ako boli predčítané ľudu súvislé časti Božieho slova. Príkladom je starozákonné čítanie Zákona za čias Ezdráša a Nehemiáša (Neh 8) alebo nájdenej Tóry za čias kráľa Joziáša (2 Kr 22 – 23).