BDIN

Biblia dňom i nocou.
Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo od 21. do 26. novembra 2010 v kostole sv. Ladislava v Bratislave pod názvom Biblia dňom i nocou.
Samostatné stránky podujatia sú na adrese: biblia.abu-bratislava.sk

Biblia dňom i nocou - priamy prenos

Image: 

A tak deň čo deň čítali z knihy Božieho zákona, od prvého dňa až po posledný. Sviatok slávili sedem dní. (Neh 8,18)

Priamy prenos bol ukončený v piatok 30. novembra 2012 o 19.45 prečítaním poslednej kapitoly knihy Zjavenia apoštola Jána a záverečnou pobožnosťou, ktorú viedol bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Priamy prenos súvislého čítania a počúvania Svätého písma, ktoré prebieha od 26. do 30. novembra 2012 v kostole sv. Ladislava v Bratislave.

Biblia dňom i nocou - príhovory arcibiskupa Zvolenského

V rámci súvislého čítania a počúvania Svätého písma, ktoré prebiehalo od 21. do 26. novembra 2010 v kostole sv. Ladislava v Bratislave pod názvom Biblia dňom i nocou, bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský okrem úryvkov Sv. písma, ktorými sa zapojil medzi zástup čítajúcich, predniesol i príhovory, ktorými započal a s požehnaním i zakončil toto duchovné podujatie.

Stránky