Zriadenie Bratislavskej arcidiecézy

Benedikt XVI. dekrétmi Slovachiae sacrorum a Cum concathedralis zo 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu. Svätý otec zároveň poveril osobného vyslanca a legáta J. Em. kardinála Jozefa Tomka, aby tieto skutočnosti oznámil najvyššiemu predstaviteľovi Slovenskej republiky, biskupom a celej cirkvi na Slovensku.

Benedikt XVI. rozhodol o zriadení novej Bratislavskej arcidiecézy a Žilinskej diecézy. Do Západnej provincie teda patria: Bratislavská arcidiecéza, Trnavská arcidiecéza (sufragánna), Banskobystrická diecéza, Nitrianska diecéza a Žilinská diecéza.

Za nového bratislavského arcibiskupa vymenoval J. E. Mons. Stanislava Zvolenského, doterajšieho svätiaceho biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.

Do Bratislavskej arcidiecézy sú začlenené nasledovné dekanáty:
Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Senica, Skalica, Šamorín, Šaštín