Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie v trinitárskom kostole farnosti Najsvätejšej Trojice (Trojičke) bude o 17.30 bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský celebrovať slávnostnú svätú omšu. Slávnosť bude spojená so zasvätením Bratislavy Panne Márii.

Pred svätou omšou, od 13.00 do 17.00 bude adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou, od 16.30 hod. sa budú bohoslovci bratislavského Kňazského seminára predmodlievať modlitbu ruženca.

Arcibiskup Zvolenský sa zúčastní biskupskej synody v Ríme

Koncom prvého októbrového týždňa odchádza bratislavský arcibiskup - metropolita Stanislav Zvolenský do Ríma, kde sa od 5. do 26. októbra zúčastní - ako delegát Biskupskej konferencie Slovenska - na Biskupskej synode o „Božom slove v živote a poslaní Cirkvi“. Je to v poradí druhá synoda, na ktorej sa arcibiskup Zvolenský zúčastňuje – v roku 2005 bol na synode o Eucharistii, o ktorej následne referoval v desiatom čísle mesačníka Duchovný pastier z toho istého roka.

Stránky