Rok viery

Rok viery sa začína 11. októbra 2012 na 50. výročie otvorenia II. vatikánskeho koncilu a trvá do 24. novembra 2013, slávnosti Krista Kráľa celého vesmíru. Má prispieť k obnove našej viery, primknutiu sa k Ježišovi Kristovi v živej a hlbokej viere, ktorá je základom života podľa evanjelia i novej evanjelizácie v dnešnom svete.

Informácie o oficiálnych web stránkach a dôležitých dokumentoch k Roku viery sú uvedené na stránke Rok viery na internete.

Rok viery na internete

Oficiálne web stránky a dôležité dokumenty k Roku viery.

Rok viery otvorí svätý otec Benedikt XVI. 11. októbra 2012, v deň päťdesiateho výročia otvorenia II. vatikánskeho koncilu a dvadsiateho výročia vyhlásenia Katechizmu Katolíckej cirkvi. Zámerom Roku viery je obnova našej viery pre prehĺbenie vzťahu voči Ježišovi Kristovi i pre novú evanjelizáciu v dnešnom svete a zároveň príležitosť spoznávať a chápať II. vatikánsky koncil ako veľkú milosť a bezpečný kompas učiteľského úradu Cirkvi v rámci jej tradície pre 21. storočie, ktoré sa pred nami otvára.

Otvorenie Roku viery v Bratislavskej arcidecéze

Vo štvrtok 11. októbra 2012 sa začína Rok viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. Pri tejto príležitosti bude vo štvrtok 11. októbra o 18.30 v Katedrále sv. Martina slávená sv. omša, ktorou sa naša arcidecéza zapája do otvorenia i aktivít Roku viery zameraného na jej prehĺbenie a obnovu.
Súčasťou duchovného programu počas Roku viery v našej arcidiecéze budú pravidelné mesačné sv. omše v Katedrále sv. Martina - vždy druhý štvrtok v mesiaci o 18.30. Tematicky budú zamerané na priblíženie dvanástich článkov apoštolského vyznania viery.

Obnovme našu vieru a mravnosť!

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina, v ktorých bude pokračovať cyklus rozjímaní nazvaných Obnovme našu vieru a mravnosť! Témy desiatich stretnutí, ktoré sú súčasťou duchovného programu k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, tvoria jednotlivé prikázania Desatora priblížené cez biblické príbehy a posolstvá. Od septembra 2012 do júna 2013 sa uskutočňuje desať biblikých stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00.

Stránky