Rok modlitieb za kňazov

Podujatia a aktivity konané v rámci Roka modlitieb za kňazov v Bratislavskej arcidiecéze, ktorý prebieha od 14. februára 2020 do 14. februára 2021.

Začiatok Roka modlitieb za kňazov je spojený so slávením 12. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy a nadväzuje na Rok modlitieb za nové kňazské povolania, slávený pri príležitosti 11. výročia vzniku našej arcidiecézy a končiaci 14. februára 2020.

Rok modlitieb za kňazov

Pri príležitosti 12. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy vyhlásil acribiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský Rok modlitieb za kňazov v Bratislavskej arcdiecéze, ktorý prebieha od 14. februára 2020 do 14. februára 2021.

Rok modlitieb za kňazov a nadväzuje na Rok modlitieb za nové kňazské povolania, slávený pri príležitosti 11. výročia vzniku našej arcidiecézy a končiaci 14. februára 2020.