Národný pochod za život - Bratislava 2015

Pridal dňa
Mapa pochodu
Mapa pochodu
Program pochodu
Program pochodu

Na Slovensku žije mnoho ľudí, ktorým záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, na ochrane rodiny a manželstva. Ich mnohoraké a každodenné svedectvo o hodnote života a manželstva bolo osobitným spôsobom zvýraznené v roku 2013 na Národnom pochode za život v Košiciach.

Vzhľadom na neustávajúci zápas o ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia až po prirodzenú smrť i rôznorodé nepochopenie zmyslu a významu manželstva a rodiny chceli by sme znovu spoločne vyjadriť svoju podporu kultúre života prostredníctvom II. Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. septembra 2015 v Bratislave.

Spolu s hlavným organizátorom, Konferenciou biskupov Slovenska, pozývame všetkých obyvateľov Slovenska, mimovládne organizácie, farnosti a spoločenstvá, aby svojou účasťou na príprave a priebehu II. Národného pochodu za život vyjadrili svoj postoj a podporu týmto prirodzeným hodnotám.

Za čo pochodujeme, vyjadruje Manifest národného pochodu za život 2015.

Program Národného pochodu za život 2015 je súčasťou informačného bulletinu v prílohe. Priebežne aktualizovaná verzia programu je k dispozícii na webovej stránke pochodzazivot.sk/program.

Všetky ďalšie informácie i rôzne materiály k príprave a priebehu II. Národného pochodu za život sú uvedené na webovej stránke pochodzazivot.sk.

Otváracia svätá omša Národného pochodu za život sa uskutoční v Katedrále sv. Martina v sobotu večer o 19.00, po nej bude v Katedrále nasledovať celonočné modlitebné bdenie pred Eucharistiou od 22.00 do 7.00.

Nedeľňajšie spoločné slávenie svätej omše pre účastníkov pochodu z Bratislavskej arcidiecézy spolu s našimi biskupmi bude o 10.30 v Katedrále sv. Martina.