Putovný misijný kríž v kostole sv. Ladislava

Pridal dňa

Príprava na 52. medzinárodný Eucharistický kongres, ktorý sa bude sláviť v Budapešti v 13. – 20. septembra 2020, má vyjadrenie aj v podobe putovania misijného kríža, v ktorom sa nachádza relikvia Svätého Kríža spolu s relikviami viac ako 30 svätých mužov a žien.

Tento kríž 9. decembra 2019 zavítal do kostola sv. Ladislava na Špitálskej ul. v Bratislave, práve do chrámu, v ktorom sa denne koná celodenná Eucharistická adorácia. Počas svätých omší v tomto kostole, vždy o 17.30 budú prednesené katechézy o Eucharistii.

Podľa slov Svätého Otca Františka metropola Maďarska ako miesto konania Medzinárodného Eucharistického kongresu predstavuje výzvu k novej evanjelizácii. Bude sa sláviť v scenérii veľkého európskeho mesta, v ktorom kresťanské komunity očakávajú novú evanjelizáciu schopnú konfrontovať sa so súčasnou sekularizovanou dobou. Sláviť eucharistický kongres v modernom a multikultúrnom meste znamená modlitbou a činnosťou spolupracovať s Božou Milosťou na šírení „eucharistickej kultúry“, ako spôsobu myslenia a konania založeného na tejto sviatosti.

Misijný kríž 52. Eucharistického kongresu bude prítomný v kostole sv. Ladislava do nedele, 15. decembra 2019.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS