Adorácia rodín v kostole sv. Ladislava

Pridal dňa

Adorácia rodín za rodiny je celoročná štafetová modlitba, myšlienkou ktorej je, aby sa každý deň kalendárneho roka 2019 konala nepretržitá 12-hodinová modlitba pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou so spoločným úmyslom modliť sa za naše rodiny.

Modlitba sa koná pod záštitou Familiae Locum, Rodinkovo, v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými organizáciami na Slovensku.

Modlitbová reťaz úspešne odštartovala 1. januára 2019, odkedy sa každý deň koná v nejakej inej farnosti alebo reholi na Slovensku adorácia za naše rodiny. Našou túžbou je, aby táto modlitbová reťaz zostala až do 31. decembra 2019 nepretrhnutá.

V Bratislave bude pokračovať adorácia v nasledujúcom týždni od pondelka 26. augusta do nedele 1. septembra v Kostole sv. Ladislava na Špitálskej ulici vždy od 8.00 do 17.15. Ďalšie informácie sú webovej stránke www.adoraciarodin.sk.