Veľkonočné slávenia v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Pridal dňa

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Zároveň je vyjadrením radosti v živej viere z Kristovho víťazstva na dreve kríža a posvätenia i moci Ducha Svätého, ktorého sa nám z vykúpenia neustále dostáva. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s otcom arcibiskupom a spoločenstvom veriacich.

 
Zelený štvrtok – 18. apríla 2019

  9.30 - omša svätenia olejov, pri ktorej diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský posvätí krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých a kňazi si obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke

17.00 - sv. omša na pamiatku Pánovej večere
 
Veľký piatok – 19. apríla 2019

  9.00 - pobožnosť krížovej cesty

15.00 - veľkopiatočné obrady utrpenia a smrti Pána Ježiša
 
Biela sobota – 20. apríla 2019

  8.00 - modlitba Liturgie hodín (posvätné čítanie a ranné chvály)

20.00 - veľkonočná vigília zmŕtvychvstania Pána
 
Veľkonočná nedeľa – 21. apríla 2019

10.30 - slávnostná pontifikálna svätá omša v nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania

__________

Informácie o spovedaní a liturgických sláveniach väčšiny farností Slovenska sú k dispozícii na stránke DoKostola.Sk.

__________
Foto: Michal Svitok, TK KBS