25. marec – Deň počatého dieťaťa

Pridal dňa

Fórum života v týchto dňoch spúšťa už XV. ročník celoslovenskej vzdelávacej a osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa, ktorá vyvrcholí 25. marca. V tomto roku by sme chceli upriamiť pozornosť na fakt, že ľudský život začína počatím, a inšpirovať nielen veriacich, ale aj všetkých ostatných občanov Slovenska k tomu, aby sa zamysleli, do akej miery na tom záleží našej spoločnosti a predovšetkým im osobne. Vonkajším symbolom Dňa počatého dieťaťa bude už tradične biela stužka na odeve, pripnutím ktorej každý človek môže dať najavo svoj postoj k problematike ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti.

Aj tento rok budú kampaň sprevádzať mnohé podujatia a akcie. Už tradične ju odštartuje Púť za život v Rajeckej Lesnej, na ktorú každoročne prichádzajú veriaci nielen z okolia, ale aj zo vzdialenejších kútov Slovenska. Tento rok sa podujatie uskutoční v nedeľu 17. marca 2019 a program sa začne eucharistickou slávnosťou v Bazilike narodenia Panny Márie o 16.00 h. Jeho súčasťou bude aj kultúrny program v spolupráci so známou chválovou skupinou JOEL WORSHIP BAND.

V pondelok 18. marca pripravujeme benefičný Koncert za život v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, na ktorom vystúpi Komorný orchester ZOE so sólistami Hildou Gulyásovou a Pavlom Bogaczom ml. Slovom bude sprevádzať Daniel Hevier a podujatie bude spojené s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života.

23. marca 2019 sa uskutoční medzinárodná konferencia Vyber si život v kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, ktorá tento rok prvý raz bude mať jednodňový, no o to intenzívnejší program s hlavnou témou „Ochrana života na všetkých úrovniach politiky“.

V dňoch 17. – 25. marca okrem rozdávania bielych stužiek a informačných materiálov v uliciach slovenských miest a obcí plánujeme debaty predovšetkým s mladými ľuďmi v rámci projektu Tlakový hrniec o problematike nečakaného tehotenstva, ako aj prednášky na tému úcta a ochrana života od počatia predovšetkým pre stredné školy a gymnáziá na Slovensku.

Pre ľudí, ktorí by mali záujem pomáhať ako dobrovoľníci pri projektoch ochrany života, je pripravený on-line dotazník.

Informácie o vlastných aktivitách pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa - modlitbové stretnutie alebo iný duchovný program - je možné posielať e-mailom na adresu lucia@forumzivota.sk. Fórum života ho spropaguje prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

Veríme, že tento celoslovenský pro-life projekt Fóra života pozitívne stimuluje verejnú mienku v prospech života a pripraví úrodnú pôdu pre blížiaci sa septembrový Pochod za život v Bratislave.

Všetky potrebné informácie o kampani 25. marec – Deň počatého dieťaťa i konkrétnych podujatiach sú k dispozícii na webovej stránke www.25marec.sk.


V rámci konkrétnych aktivít dávame do pozornosti duchovno-terapeutický víkendový seminár s názvom Ráchelina vinica určený pre osoby, ktoré podstúpili umelý potrat, pre príbuzných potratených detí, ale aj pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní interupcií. Seminár sa bude konať 22. - 24. 3. 2019 v Trenčianskom kraji. Prihlasovanie je možné telefonicky alebo emailom ( 0911 911 794 alebo rachel@rodinabb.sk), kde sa dozviete aj presné miesto konania.