Ponuka magisterského štúdia katolíckej teológie pre kandidátov kňazstva i laikov

Pridal dňa

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov.

Podrobné informácie o štúdiu, prihlásovaní záujemcov i možnostiach uplatnenia absolventov sú k dispozícii na webovej stránke fakulty.