Blok prednášok Katolíckej cirkvi na medzinárodnom kongrese ITAPA

Pridal dňa

V bratislavskom hoteli Crowne Plaza sa v dňoch 14. a 15. novembra 2017 uskutočnil šestnásty ročník medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa už tradične venuje informatizácii a digitalizácii verejnej správy (eGovernmentu).

Katolícka cirkev v rámci aktivít na poli elektronizácie svojich procesov a informačnej bezpečnosti mala i v aktuálnom roku svoje zastúpenie na tomto výnimočnom fóre.

Blok prednášok Katolíckej cirkvi sa uskutočnil počas doobedia druhého dňa kongresu a bol venovaný viacerým témam elektronizácie procesov.

Prvá časť prednášok bola venovaná rozvoju platformy ecclesia.sk, ktorá rieši nielen služby zabezpečenej komunikácie a prístupu k údajom v rámci jednotlivých partikulárnych cirkví (diecéz), ale aj zabezpečený obeh dokumentov medzi jednotlivými farnosťami - a najnovšie - aj elektronizáciu práce tribunálu.

Zámer realizovať i prvé práce na elektronických službách tribunálu boli predstavené na ITAPE v roku 2015. Na kongrese ITAPA 2017 už bola prezentovaná realizácia a využitie elektronických služieb tribunálu v rámci práce Metropolitného tribunálu Bratislavskej arcidiecézy.

Druhá časť prednášok bola venovaná veľmi živej téme informačnej bezpečnosti, osobitne v pohľade na ochranu osobných údajov, a to nielen vo svetle aktuálnej legislatívy, ale aj v kontexte prichádzajúcej smernice GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov Európskeho parlamentu a Rady EÚ), ktorá nadobudne záväznú účinnosť v máju 2018.

Predstavený bol aktuálny spôsob riešenia ochrany osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov na arcibiskupskom úrade a vo farnostiach Bratislavskej arcidiecézy. Zároveň bol ponúknutý pohľad na podstatné prvky GDPR a požiadavky, ktoré treba splniť v cirkevných organizáciách pre zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nastupujúcej legislatívy a jej procesných, technologických i personálnych dôsledkov.

Prednášky druhej časti boli zavŕšené predstavením riešenia správy, riadenia a archivácie dokumentov, ktoré plne korešponduje s aktuálnou i nastupujúcou legislatívou a naviac umožňuje aj interakciu s Ústredným portálom verejnej správy (Slovensko.Sk).

Záver bloku prednášok Katolíckej cirkvi patril okrúhlemu stolu a živej diskusii s účastníkmi zo Slovenska i zo zahraničia ohľadom nastolených tém, ktoré boli predmetom neformálnych rozhovorov pokračujúcich aj po ukončení prednáškového bloku.

Prezentácie prednášok sú k dispozícii na webovej stránke: itapa.ecclesia.sk/2017/

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS