Mons. Stanislav Zvolenský o prebiehajúcej Biskupskej synode

Bratislavský arcibiskup - metropolita Stanislav Zvolenský sa ako delegát KBS od 5. do 26. októbra zúčastňuje Biskupskej synody o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi v Ríme.

Prinášame zvukové záznamy rozhovorov (2), ktoré Mons. Stanislav Zvolenský poskytol ako účastník Biskupskej synody.


Informácia o programe synody vo štvrtok 9. októbra:


Prevzatie zvukového záznamu: MP3

Rozhovor o priebehu synody ako aj o prípravách, ktoré jej predchádzali (11. októbra):


Prevzatie zvukového záznamu: MP3

Bližšie informácie o Biskupskej synode je možné nájsť v samostatnom článku.

Na sobotňajšom zasadnutí Biskupskej synody (11. októbra), počas 10. generálnej kongregácie, vystúpil aj bratislavský arcibiskup - metropolita Stanislav Zvolenský. Súhrnnú informáciu o jeho vystúpení je možné nájsť na stránkach Vatikánskeho rozhlasu.

__________
Zdroj: Vatikánsky rozhlas, TK KBS