Slávnosť Božieho Tela v Bratislave

Pridal dňa

V nedeľu 18. júna 2017 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho Tela začínajúca slávením svätej omše na Hlavnom námestí o 10.30, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši nasleduje Eucharistická procesia cez Námestie SNP ku kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička), kde sa ukončí Eucharistickým požehaním.

Keďže Slávnosť Božieho Tela je jedinou pravidelnou príležitosťou slávenia sv. omše počas roka v strede mesta, je pre nás aj možnosťou popri povzbudení sa vo viere dať najavo našu prítomnosť. Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

__________
Slávnosť Božieho Tela sa pôvodne mala konať na Primaciálnom námestí - až následne, z organizačných dôvodov, sa slávenie svätej omše presúva na Hlavné námestie.