Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy sv. Filipa Neriho

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy sv. Filipa Neriho s predpokladaným nástupom od 1. februára 2021.
Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ pre primárne vzdelávanie - 1. stupeň ZŠ

Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľa prvého stupňa na plný úväzok s nástupom ihneď.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ a majster odborného výcviku pre odbor Grafik digitálnych médií

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho hľadá na plný alebo čiastočný úväzok učiteľa a majstra odborného výcviku odbor Grafik digitálnych médií.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II. v Bratislave hľadá na plný pracovný pomer pedagogického asistenta/pedagogickú asistentku.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.