Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa

Oznámenie o voľných miestach pedagógov

Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesta na pracovné pozície učiteľa 1. stupňa ZŠ, učiteľa informatiky, učiteľa telesnej výchovy a učiteľa slovenského jazyka a literatúry.
Predpokladaný deň nástupu do práce:  1. september 2020.
Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2020.
Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, Bratislava, s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2020.
Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava, s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2020.
Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.