Výberové konania

Pridal dňa

Výberové konanie - riaditeľ Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované predpoklady, ďalšie požiadavky i požadované doklady sú uvedené v prílohe.


Výberové konanie - riaditeľ Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované predpoklady, ďalšie požiadavky i požadované doklady sú uvedené v prílohe.


Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej, Sv. Pia X. 1/A, Bratislava

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej, Sv. Pia X. 1/A, Bratislava.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované predpoklady, ďalšie požiadavky i požadované doklady sú uvedené v prílohe.


Výberové konanie - majster odbornej výchovy

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava, prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy - mechanik počítačových sietí alebo mechanik elektrotechnik.

Všetky potrebné informácie je možné získať na školskej webovej stránke Voľné miesta na CSOŠE P.G. Frasatiho.