Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

ímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, Bratislava, s predpokladaným nástupom od 13. októbra 2021.
Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 18. septembra 2021. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka slovenský jazyk a literatúra

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho hľadá na plný úväzok učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy
Predpokladaný nástup od 25. augusta 2021.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ pre primárne vzdelávanie - 1. stupeň ZŠ

Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľa prvého stupňa na plný úväzok s nástupom ihneď.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/učiteľka MŠ

Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej prijme učiteľa/učiteľku MŠ.
Bližšie informácie u riaditeľky školy: 0903 959 743, riaditel@cmsbilikova.sk.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka 1. stupňa a učiteľ/ka katolíckeho náboženstva

Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II. v Bratislave hľadá učiteľa/učiteľku I. stupňa s nástupom ihneď a učiteľa/učiteľku katolíckeho náboženstva na polovičný alebo celý úväzok alebo na dohodu s nástupom ihneď.
Ďalšie informácie k voľným miestam sú uvedené na webovej stránke školy.