Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach:

– Školník
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke https://csmalacky.edupage.org/text/?text=text/text50&subpage=0

– Učiteľ pre primárne vzdelávanie –1. stupeň ZŠ
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke hhttps://csmalacky.edupage.org/text/?text=text/text50&subpage=1

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľky/učiteľa do funkcie riaditeľky MŠ

Cirkevná Materská škola sv. Filipa Neriho v Bratislave-Lamači prijme učiteľku/učiteľa do funkcie riaditeľky MŠ na zastupovanie počas dlhodobej MD a RD. Možnosť nástupu ihneď.

Uchádzač/ka musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a mať najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Kontakt: msfilipaneriho@gmail.com, 0905 570 522, 02/57 200 610


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov

V zmysle § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z. Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach:

– učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – biológia, telesná a športová výchova.

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke http://www.edujobs.sk/praca/?school_id=4906.


Výberové konanie - majster odbornej výchovy

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava, prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy - mechanik počítačových sietí alebo mechanik elektrotechnik.

Všetky potrebné informácie je možné získať na školskej webovej stránke Voľné miesta na CSOŠE P.G. Frasatiho.