Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov

V zmysle § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z. Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach:

– učiteľ anglického jazyka pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ) a vyššie sekundárne vzdelávanie (gym.).

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke http://www.edujobs.sk/praca/?school_id=4906.


Výberové konania – učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie resp. úplné stredné všeobecné vzdelávanie
(aprobácie: matematika, fyzika)

Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava-Ružinov, prijme do pracovného pomeru od 1. septembra 2017 učiteľku/učiteľa pre 2. stupeň ZŠ, resp. gymnázium s aprobáciami matematika, fyzika.

Bližšie informácie je možné získať na web stránke školy www.vdp.sk.


Výberové konanie - majster odbornej výchovy

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava, prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy - mechanik počítačových sietí alebo mechanik elektrotechnik.

Všetky potrebné informácie je možné získať na školskej webovej stránke Voľné miesta na CSOŠE P.G. Frasatiho.