Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Pridal dňa

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Cirkevného konzervatória

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Cirkevného konzervatória, Beňadická 16, Bratislava.

Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32 Bratislava, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste:
– učiteľka pre 1. stupeň ZŠ
Bližšie informácie sú uvedené na verejnom portáli https://www.edujobs.sk/praca/14139
Záujemcovia sa môžu hlásiť e-mailom na adrese riaditel@svfrantisek.sk

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľky/učiteľa do funkcie riaditeľky MŠ

Cirkevná Materská škola sv. Filipa Neriho v Bratislave-Lamači prijme učiteľku/učiteľa do funkcie riaditeľky MŠ na zastupovanie počas dlhodobej MD a RD. Možnosť nástupu ihneď.

Uchádzač/ka musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a mať najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Kontakt: msfilipaneriho@gmail.com, 0905 570 522, 02/57 200 610

Výberové konanie - majster odbornej výchovy

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava, prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy - mechanik počítačových sietí alebo mechanik elektrotechnik.

Všetky potrebné informácie je možné získať na školskej webovej stránke Voľné miesta na CSOŠE P.G. Frasatiho.