Prezentácia knihy Benedikta XVI. a Petra Seewalda Posledné rozhovory

Pridal dňa

Srdečne pozývame na prezentáciu knihy Benedikta XVI. a Petra Seewalda, ktorú pod názvom Posledné rozhovory vydáva Spolok sv. Vojtecha.

Prezentácia sa uskutoční 19. apríla 2017 o 18.00 v Aule Benedikta XVI. na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Duchovný testament emeritného pápeža Benedikta XVI. predstaví riaditeľ Spolku sv. Vojtecha ThDr. Ivan Šulík, PhD. a hovorca Konferencie biskupov Slovenska CSILic. Martin Kramara.