Pôstna krabička pre Afriku

Pridal dňa

Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už šiesty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Už malým príspevkom tak môžeme veľmi pomôcť deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky.

V minulom roku sa takto podarilo vyzbierať sumu viac ako 190 tisíc Eur, vďaka ktorým Slovenská katolícka charita v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande vybudovala novú budovu škôlky a nové odborné učebne. V susednej Rwande Slovenská katolícka charita v spolupráci s rehoľou pallotínov otvorila Centrum sv. Vincenta Pallotti pre deti.

Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v podobe DVD – Pod krídlami, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Pôstne krabičky sú k dispozícii vo viacerých kostoloch, finančne prispieť je možné aj prostredníctvom webovej stránky www.postnakrabicka.sk, na ktorej sú uvedené i ďalšie informácie o kampani.