Biblická olympiáda pre všetkých

Pridal dňa

Arcidiecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka veriacim farností Bratislavskej arcidiecézy možnosť zapojiť sa do 6. ročníka biblickej súťaže Biblia pre všetkých, ktorá je určená nielen na získanie nových vedomostí o Svätom písme, ale je aj ponukou k životu naplnenému Božím slovom.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v prílohe i na webovej stránke súťaže Biblia pre všetkých.