Veni Sancte na RKCMBF UK v Bratislave

Pridal dňa

V utorok 23. septembra 2008 sa o deviatej hodine dopoludnia v bratislavskej Katedrále sv. Martina v Bratislave konala slávnostná pontifikálna sv. omša, a to pri príležitosti začiatku akademického roka na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Omšu celebroval bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, koncelebrovali Mons. Ján Sokol, arcibiskup trnavský a dekan fakulty doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. za účasti ďalších kňazov, vyučujúcich, študentov i zamestnancov fakulty.

Arcibiskup Zvolenský sa vo svojom príhovore počas homílie najprv obrátil na prvákov, ktorí nastupujú novú, náročnú cestu povolania a povzbudil ich vytrvať. Rovnako bohoslovcom posledných ročníkov štúdia pripomenul, že ich čaká prijatie diakonátu a presbyteriátu, na ktorý nech sa intenzívne pripravujú predovšetkým prehĺbeným duchovným životom. Skonštatoval, že hoci počtom je množstvo seminaristov neveľké, je tu o to väčšia možnosť lepšie poznať bohoslovcov a upevňovať medziľudské vzťahy v rámci seminárneho spoločenstva. Mons. Zvolenský ocenil aj prácu zamestnancov fakulty – pedagógov i nepedagógov - bez ktorých by činnosť fakulty nebola možná

Po slávnostnej sv. omši si v aule bohosloveckej fakulty prváci prevzali indexy. V príhovore dekan fakulty doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. pripomenul potrebu usilovného štúdia, pretože ľudia vo svete hľadajú a aj potrebujú okrem psychológov a psychiatrov aj kňazov. Na slová dekana fakulty nadviazal otec arcibiskup, že hoci teologická fakulta je jedna z najmenších fakúlt, nemá to študentov ani pedagógov demotivovať, veď ako rozšírenie viery cez dvanástich apoštolov do celého sveta, tak aj naša fakulta má možnosť s malým počtom ľudí hovoriť a učiť o Bohu v širokom okolí.

__________
Pripravil: Stanislav Čúzy