Telegram pápežovi Benediktovi XVI. z Národnej púte v Šaštíne

Pridal dňa

Mons. Stanislav Zvolenský v mene všetkých pútnikov zhromaždených na Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne zaslal Sv. otcovi Benediktovi XVI. telegram nasledovného znenia:

Svätý otče,

my, biskupi, kňazi, diakoni, zasvätené osoby a všetci veriaci zo Slovenska zhromaždení na národnej mariánskej púti v Šaštíne, sa s Vami duchovne spájame počas vašej púte do Lurdov.

Tu v Šaštíne, v Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, rozjímame nad bolesťami, ktoré prežívala Matka Božia, a nad príkladom jej vernosti a lásky, s akou svoje utrpenia znášala. V tejto jej láske sa zvláštnym spôsobom ukázala veľká milosť, ktorú dostala od Boha a o ktorej hovorila práve pri lurdskom zjavení slovami: „Ja som Nepoškvrnené počatie“. Takto zjednotení okolo Nepoškvrnenej a Sedembolestnej prosíme, aby nás viedla k svojmu synovi, Ježišovi Kristovi.

Ako jeho námestníkovi Vám od Pána na jej príhovor vyprosujeme silu, požehnanie a všetky milosti potrebné pre vykonávanie vášho náročného a vznešeného poslania.

Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup - metropolita