Týždeň modlitieb mladých za mladých

Pridal dňa

Pozývame všetkých mladých zapojiť sa v týždni od 15. do 22. mája 2016 do podujatia T3M - Týždeň modlitieb mladých za mladých.
Nosnou témou celého týždňa modlitieb mladých bude milosrdenstvo. Pozýva nás k tomu pápež František. Zvolil ako motto piate z ôsmych blahoslavenstiev: “Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo” (Mt 5,7). I mládež na Slovensku sa pripája k tejto výzve celkom konkrétnym spôsobom. Svätý otec mladých vo svojom posolstve na tohoročné SDM v Krakove vyzýva, aby konali konkrétne skutky telesného a duchovného milosrdenstva a odpustili tým, ktorí ich urazili.

Cieľom kampane je zjednotiť mladých v modlitbe, či už osobnej alebo v spoločenstvách. Hlavným úmyslom je tak modliť sa za Svetové dni mládeže v Krakove.

Viac informácií je na stránke www.t3m.sk.