Nová webová stránka Katedrály a farnosti sv. Martina

Pridal dňa

Farnosť svätého Martina v Bratislave dnes sprístupnila novú webovú stránku farnosti.

V rámci novej webovej prezentácie, ktorá je dostupná na adrese dom.fara.sk, je k dispozícii široké spektrum informácií o Katedrále, pôsobení a duchovnej službe otcov biskupov v Katedrále, o sviatostiach a príprave na ich vysluhovanie, o chrámovej hudbe, katedrálnom zbore, majstrovskom organe a koncertoch i o farskom úrade. Informačné portfólio zahŕňa i odpovede na často kladené otázky a postupne dopĺňaný servis udalostí.