Púť katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy do Baziliky Sedembolestnej v Šaštíne

Pridal dňa

V utorok 29. septembra 2015 už druhýkrát putovali žiaci, riaditelia a pedagógovia z katolíckych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína, aby si spoločne vyprosovali požehnanie pre seba i svoje školy. Národnú svätyňu zaplnilo asi 600 žiakov - od materských škôl až po stredoškolákov.

Slávnostnú svätú omšu v Bazilike celebroval otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský spolu s duchovnými správcami jednotlivých škôl. Spevom a hudbou bohoslužbu sprevádzali žiaci Cirkevného konzervatória v Bratislave a miništrovali študenti Gymnázia Jána Bosca, ktoré celú túto púť organizačne zabezpečilo. Po svätej omši bola pre pútnikov pripravená prehliadka Národnej Svätyne a jej okolia.

Z púte sa pomaly stáva pekná tradícia a príležitosť pre spoločnú modlitbu, vzájomné stretnutie a obohatenie.

__________
Foto: Gymnázium Jána Bosca
Spracované na základe informácií Arcidiecézneho školského úradu a TK KBS.