Ježiš sa predstavuje - originálne obrazy z Evanjelia podľa Jána formou lectio divina

Pridal dňa

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina, v rámci ktorých arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Ježiš sa predstavuje. Originálne obrazy Ježiša Krista v Evanjeliu podľa Jána sa stali základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2015 do júna 2016 vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Najbližšie modlitbové stretnutie sa uskutoční 6. apríla 2016.

Program stretnutí:
 
2. september 2015: To som ja, nebojte sa! (Jn 6,16-21)
 
7. október 2015: Ja som chlieb života (Jn 6,40-51)
 
4. november 2015: Ja som svetlo sveta (Jn 8,12-20)
 
2. december 2015: Ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch (Jn 8,21-30)
 
6. január 2016: Prv ako bol Abrahám, ja som (Jn 8,48-59)
 
3. február 2016: Ja som brána k ovciam (Jn 10,1-10)
 
2. marec 2016: Ja som dobrý pastier (Jn 10,11-18)
 
6. apríl 2016: Ja som vzkriesenie a život (Jn 11,17-27)
 
4. máj 2016: Ja som cesta, pravda a život (Jn 14,1-7)
 
1. jún 2016: Ja som pravý vinič (Jn 15,1-8)

__________

Prednesené Lectio divina sú postupne uverejňované na webovej stránke Arcibiskupského úradu ako zvukové nahrávky vo formáte MP3 a tiež aj v textovej forme.