Metropoliti Arcibiskupi Stanislav Zvolenský a Ján Babjak dostali pálium

Pridal dňa

V nedeľu na sviatok svätých Petra a Pavla udelil v Ríme pápež Benedikt XVI. arcibiskupské pálium vyše štyridsiatim arcibiskupom – metropolitom z celého sveta, z toho štrnástim z Európy. Napríklad z krajín strednej a východnej Európy obdržal pálium moskovský arcibiskup Paolo Pezzi; arcibiskup z Minska (Bielorusko) Tadeusz Kondrusiewicz; arcibiskup z Gdansźka (Poľsko) Słavoj Leszek Glódź a arcibiskup z Djakova – Osijeku (Chorvátsko) Marin Spakić. Benedikt XVI. pálium odovzdal aj dvom arcibiskupom zo Slovenska, bratislavskému arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému a prešovskému arcibiskupovi východného obradu Jánovi Babjakovi.

Zvláštnosťou slávnostnej omše v Bazilike svätého Petra bolo, že po boku Svätého Otca sa bohoslužby slova aktívne zúčastnil aj ekumenický patriarcha z Konštantínopolu Batrolomej I. Hneď na začiatku pápež ocenil jeho „bratskú prítomnosť“ pri príležitosti Roku svätého Pavla, potom dvaja diakoni - katolícky a pravoslávny - prečítali evanjelium o odovzdaní kľúčov apoštolovi Petrovi v latinčine a gréčtine. Následne pravoslávny diakon odovzdal Evanjeliár Svätému Otcovi a katolícky diakon patriarchovi. Obaja knihu pobozkali a požehnali ňou zhromaždených.

Ako prvý homíliu predniesol patriarcha Bartolomej I. Z minulosti pripomenul radosť z nedávnej návštevy Benedikta XVI. v Konštantínopole, zaželal mu pokoj, zdravie, úspech, silu a vytrvalosť na ceste spásy za Pánom. Vyzdvihol apoštolskú aktivitu svätých Petra a Pavla napriek nepredstaviteľným ťažkostiam ich doby, aj svedectvo ich mučeníckej smrti v Ríme. Ťažkosti treba podľa patriarchu prekonávať aj v súčasnosti na ceste spoločného dialógu za spoločným cieľom jednoty. Pripomenul veľkú púť o stopách svätého Pavla a ubezpečil o modlitbách za Rímskokatolícku cirkev na príhovor svätého Pavla; o modlitbách za jednotu cirkví a za večnosť v nebi.

Aj pápež Benedikt XVI. pripomenul mučeníctvo oboch apoštolov, cez ktoré sa vlastne stali duchovnými bratmi. Krv mučeníkov nevolá po pomste, ale po jednote, lebo sila lásky prekonáva každú nenávisť. V tomto zmysle založili v Ríme uprostred mesta hriechu nové mesto, ich prítomnosť bola tiež symbolom univerzality Kristovho posolstva a poverenia zaniesť ho až na kraj sveta. Peter v Ríme budoval jednotu medzi cirkvou z pohanov a tej zo židovstva, jednotu medzi veriacimi z rôznych národov a kultúr. Kým dnes technika zjednocuje svet materiálne, my sa musíme usilovať o jednotu duchovnú, vnútornú, prameniacu z Boha.

Potom sa Benedikt XVI. prihovoril novým metropolitom: pálium je symbolom hodnosti a zodpovednosti dobrého pastiera za stratenú ovečku, ktorá nenachádza cestu domov. Je to Kristus, kto nás vedie domov k Otcovi, niesol nás už na Krížovej ceste. Keď si teda noví metropoliti budú vkladať pálium, nech si spomenú na Ježišovu otázku Petrovi, či ho miluje. Pálium je výzvou milovať všetkých bez rozdielu, milovať ich s Kristom a pre Krista.

Po homílii sa Benedikt XVI. s patriarchom Bartolomejom I. spoločne predniesli vyznanie viery Nicejsko – Konštantínopolské (Carihradské) vyznanie viery po grécky, ako sa ho modlia cirkvi byzantského obradu. Prosby veriacich odzneli nemecky, arabsky, francúzsky, swahilsky, čínsky a portugalsky. Po prosbách nasledoval obrad odovzdania pálií: po vynesení pálií z Konfesie svätého Petra a prísahe arcibiskupov nasledovalo požehnanie pálií a ich vkladanie na plecia menovaných so znakom pokoja.

Na záver slávnosti Svätý Otec pozdravil pútnikov nemecky, anglicky, taliansky, španielsky, francúzsky, poľsky a v neposlednom rade aj slovensky. Slovenských pútnikov vyzval „podporovať nových metropolitov modlitbami a aktívnou účasťou na živote Cirkvi“. Potom pápež i patriarcha udelili veriacim požehnanie a zostúpili k Hrobu svätého Petra.

Po slávnosti sa v Pápežskom slovenskom kolégiu svätých Cyrila a Metoda uskutočnil slávnostný obed za účasti oboch metropolitov, kardinála Jozefa Tomka, veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozefa Draveckého s manželkou, dekanov a generálnych vikárov diecéz i ďalších hostí.

__________
Foto: Ľubomír Rebek, TK KBS