Dar odpustkov počas Roka zasväteného života

Pridal dňa

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie o odpustkoch v Roku zasväteného života urobil rozhodnutie ohľadom dní a miest na získanie tohto daru v Bratislavskej arcidiecéze.

Pripojený dekrét zo dňa 30. januára 2015 uvádza, že pre miestnu cirkev Bratislavskej arcidiecézy za dni vyhradené zasvätenému životu, počas ktorých možno získať dar odpustkov určil:
2. február 2015 – Deň zasväteného života;
27. jún 2015 – Deň otvorených kláštorov;
2. február 2016 – Deň zasväteného života;
každý prvý štvrtok v mesiaci počas trvania Roka zasväteného života.

Odpustky možno získať v katedrálnom chráme, kláštorných kostoloch, kláštorných klauzúrnych oratóriách, ku ktorým otec arcibiskup pridal svojím rozhodnutím všetky farské kostoly na území Bratislavskej arcidiecézy.

Túto príležitosť otec arcibiskup považuje za vhodnú, aby do pozornosti všetkých veriacich bratov a sestier dal aj ostatné, pomerne široké možnosti na získanie úplných odpustkov. Príloha uvádza základný prehľad možností ich získania podľa Enchiridion indulgentiarum.