Arcibiskup Zvolenský na pútnickom mieste Báč

Pridal dňa

Vo štvrtok 19. júna zavítal bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský do pútnickeho miesta Báč. Ako hlavný celebrant slúžil svätú omšu v maďarskej reči, slovensky predniesol kázeň o dôležitosti mariánskej úcty; o mimoriadnych javoch, ktorými Boh niekedy potvrdzuje zbožnosť mariánskych ctiteľov; o Panne Márii ako matke a vzore oddanosti Bohu.

Homíliu v maďarskej reči predniesol sedmohradský františkán Csaba Böjte, zakladateľ vyše štyridsiatich sirotincov. Vyzdvihol povolanie každého človeka, ktorý dozrieva práve húževnatým prekonávaním ťažkostí spojených s Božím poslaním, ktoré je zároveň veľkým darom.

Po svätej omši, na ktorej sa zúčastnilo asi tridsať kňazov a stovky veriacich, nasledovala eucharistická procesia s požehnaním.

Po omši arcibiskup pozdravil miestne rehoľné sestry Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského a stretol sa s prítomnými kňazmi.