II. ročník potravinovej zbierky pre chudobných

Pridal dňa

V týždni od 10. novembra do soboty 15. novembra 2014 sa bude v Bratislave v obchodnom dome na Kamennom námestí konať druhý ročník charitnej potravinovej zbierky pre chudobných. Zakúpené trvanlivé potraviny a hygienické potreby môžu dobrodinci odovzdať dobrovoľníkom charity, ktorí budú k dispozícii pri východe z obchodného domu v pracovných dňoch od 14.00 do 20.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 19.00 hod.

Darované veci budú cielene použité pre núdznych ľudí a pre zariadenia, ktoré sa o nich v Bratislave starajú.

Bližšie informácie a zoznam užitočných darov sú uvedené v prílohách.