2% dane pre Komisiu pre mládež a Bratislavskú arcidiecéznu charitu

Pridal dňa

Všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú tú možnosť, pozývame podporiť 2% z odvedenej dane dva subjekty Bratislavskej arcidiecézy, ktoré sa uchádzajú o získanie finačnej pomoci pre svoju činnosť aj týmto spôsobom. Ide o Komisiu pre mládež Bratislavskej arcidiecézy a Bratislavskú arcidiecéznu charitu.

Príspevok z odvedených daní môže byť užitočnou pomocou pre ich činnosť a poslúži dobrému dielu v rámci Bratislavskej arcidiecézy.

Vyjadrujeme srdečnú vďačnosť každému, kto sa rozhodne ich podporiť.

Konkrétne informácie o možnosti podpory 2% z dane sú uvedené v prílohách.