Nový riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity

Pridal dňa

V utorok, 10. apríla 2012 bol za riaditeľa Bratislavskej arcidiecéznej charity menovaný Ing. Alojz Marek. Nahradil vo funkcii doterajšiu riaditeľku, PhDr. Katarínu Rašlovú, ktorá vo vedení charitných diel v Bratislave pracovala pätnásť rokov. Bratislavská arcidiecézna charita sa venuje službe starým a chorým v dome seniorov Charitas, formou agentúry domácej starostlivosti a v domove sociálnych služieb Samária.