Nové územné rozčlenenie Bratislavského dekanátu

Pridal dňa

Dňa 8. apríla 2008 sa bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský zúčastnil rekolekcie bratislavských kňazov, na ktorej prítomných oboznámil so svojím rozhodnutím vytvoriť z bratislavského dekanátu tri nové, samostatné dekanáty.

Dekanát Bratislava-stred
Dekan: vdp. Mgr. Ján Adamus
Školský dekan: vdp. Mgr. Miloš Kohútek
Farnosti dekanátu: Sv. Martin, Najsvätejšej Trojice, Kramáre, Blumentál – Nové Mesto, Rača, Svätej Alžbety, Kráľovnej rodiny, Pomocnice kresťanov, Prievoz, Kalvária, Trnávka a Vajnory

Dekanát Bratislava-sever
Dekan: vdp. Mgr. Branislav Čaniga
Školský dekan: vdp. Mgr. Štefan Herényi
Farnosti dekanátu: Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Dlhé diely, Karlova Ves, Dúbravka, Záhorská Bystrica, Mariánka, Stupava, Borinka, Vysoká pri Morave a Zohor

Dekanát Bratislava-juh
Dekan: vdp. SSLic. Ing. Jozef Jančovič
Školský dekan: vdp. Mgr. Jozef Dúc
Farnosti dekanátu: Čunovo, Jarovce, Rusovce, Sedembolestnej Panny Márie, Petržalka, Svätej rodiny, Vrakuňa a Podunajské Biskupice

Dôvodom tohto členenia je pružnejšia komunikácia medzi kňazmi a lepšia koordinácia ich pastoračnej činnosti.