Missa chrismatis v Katedrále sv. Martina

Pridal dňa

Na Zelený štvrtok 20. marca 2008 o 9.30 v Katedrále sv. Martina v Bratislave J.E. Mons. Stanislav Zvolenský spolu s kňazmi Bratislavskej arcidiecézy slávil svätú omšu svätenia olejov, pri ktorej si kňazi obnovovali svoje kňazské sľuby a boli účastní svätenia olejov a krizmy, používaných pri vysluhovaní sviatostí.

V homílii sa prítomným prihovoril Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý v rodinnom duchu pozdravil svojich kňazov, zasvätené osoby i zhromaždených veriacich.
V slovách adresovaných svojim kňazom poukázal na podstatu kňazskej identity v posvätení Duchom a v konaní in persona Christi, povzbudzoval v nasledovaní Krista v službe evanjelia a akcentoval slobodu, v ktorej kňazi majú obnovovať svoju účasť na Kristovom kňazstve.
K prítomným rehoľným sestrám i bratom sa otec arcibiskup obrátil s vďakou za službu modlitby i obety za kňazov a ich službu veriacim.
Predovšetkým kňazov, ale i ostatných veriacich, otec arcibiskup vyzval a pozval, aby spolu so svojím biskupom tvorili jednotu služby na oslavu Boha a pre budovanie Božieho kráľovstva.

Slávnosť pokračovala obradom svätenia olejov a spoločnou účasťou na tajomstve sprítomnenia obety Krista v eucharistickej obete.

V závere liturgického slávenia sa prítomným prihovoril Mons. Ján Formánek, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy, ktorý sa dotkol i pochybnosti, či slabosti, ktorá môže kňaza sprevádzať na jeho kňazskej ceste. Jeho slová boli povzbudením i napriek možným slabostiam vytrvať a ponárať sa do tajomstva účasti na Kristovom kňazstve.

Záverečné požehnanie a vinšovanie veľkonočnej radosti zo Života, ktorý premohol smrť, zakončilo túto milú slávnosť kňazskej rodiny Bratislavskej arcidiecézy

__________
Kompletnú fotoreportáž z omše svätenia olejov je možné nájsť vo fotoservise TK KBS.

Foto: Stanislav Čúzy, KSCM