Obrad prijatia a uctenia relikvií sv. Cyrila

Po tom, čo bolo možné uctiť si relikviu sv. Cyrila v Katedrále sv. Martina, bude v rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda relikvia putovať po jednotlivých farnostiach Bratislavskej arcidiecézy.

V prílohe je k dispozícii na prevzatie Obrad prijatia a uctenia relikvií sv. Cyrila, ktorý je možné použiť v liturgii prijatia relikvie vo farnosti.

Aktualizované: V prílohe pribudli Litánie k sv. Cyrilovi a Metodovi v maďarčine.