Ukončenie Roka kňazov v bratislavskej Katedrále sv. Martina

Pridal dňa

V piatok 10. júna 2010 predpoludním sa v bratislavskej Katedrále svätého Martina zhromaždili dekani a kňazi Bratislavskej arcidiecézy, aby spolu s hlavným celebrantom, arcibiskuopom-metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským slávnostne ukončili Rok kňazov, vyhlásený pápežom Benediktom XVI. Vedľa hlavného oltára bola k úcte vystavená relikvia arského farára, svätého Jána Vianneya.

Svoju homíliu arcibiskup Zvolenský uviedol myšlienkami o dnešnom sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho: Biblia srdce vníma ako najhlšie jadro osoby, ako bod stretnutia s Bohom, ktorého predpokladom je pravá pokora. Pokora podľa Srdca Ježišovho, srdca dodnes živého, bijúceho a prítomného. Cieľom Roka kňazov bolo uvedomiť si, v duchu slov arského farára, kňazstvo ako "lásku Ježišovho srdca". Podstatou tejto Kristovej lásky je jeho kňazstvo, ktoré je súčasne obetou - Kristus je zároveň aj kňazom, aj obetou, ktorú prináša. V tom je vynikajúce posolstvo aj pre súčasný svet, že obetovať sa nie je prehra, ale výhra a víťastvo. Nový druh víťazstva cez obetu seba samého.

Po svätej omši sa uskutočnila pobožnosť k Eucharistickému Kristovi, potom sa kňazi stretli v priestoroch kňazského seminára.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS

Fotografie zo slávnosti je možné nájsť vo Fotoservise TK KBS.