Dekrét: Patrón Bratislavskej arcidiecézy

Prinášame plné znenie dekrétu Patrón Bratislavskej arcidiecézy, ktorým Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdzuje voľbu svätého Martina Tourského za patróna Bratislavskej arcidecézy a schválenie voľby bratislavským arcibiskupom-metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Dekrét Patrón Bratislavskej arcidiecézy a jeho preklad sa nachádzajú v prílohe tejto správy.