Arcibiskup Zvolenský na duchovnej obnove bohoslovcov

Pridal dňa

V piatok 9. októbra 2009 sa v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave začala prvá duchovná obnova v tomto akademickom roku. Úvodnú meditáciu predniesol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Témou jeho rozjímania bola modlitba, ktorú charakterizoval ako najspontánnejší a najjednoduchší prejav skrytej potreby ľudského srdca, ktorou je nadviazanie kontaktu s Bohom. Človek v modlitbe uznáva Božiu veľkosť, obracia sa k Nemu o pomoc, počúva ho a pritom rozlišuje vlastné myšlienky a myšlienky pochádzajúce od Boha. Ich znakom je, že vždy prinášajú vnútorný pokoj.