Podeľme sa!

Pridal dňa

Z benefičného podujatia Podeľme sa! vždy vznikali diela, ktoré dali núdznym rodinám a deťom domov. Nie inak tomu môže byť i v tomto roku, ak spojíme sily a pomôžeme zorganizovať pôstnej polievky v jednotlivých farnostiach a spoločenstvách.

Výťažok už 17. ročníka benefičnej akcie pomôže zabezpečiť v bratislavskej Petržalke tri skromné byty pre tri pracujúce rodiny s maloletými deťmi ako aj novú strechu pre bezpečný domov ďalších štyri rodín na Východe v Košiciach.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.podelmesa.org.