Srdečne pozývame ponoriť sa do duchovnej krásy teológie

Pridal dňa

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov.

Absolventi štúdia katolíckej teológie nachádzajú uplatnenie v službe katolíckych kňazov, učiteľov náboženskej výchovy, pracovníkov charitatívnych a humanitných inštitúcií, členov duchovných redakcií masmédií i v pastoračnej činnosti vo farnostiach a cirkevných organizáciách.

Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave.

Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023, pričom ďalšie informácie o štúdiu sú k dispozícii na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk.

Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára - konkrétne informácie sú dostupné na webovej stránke www.kscm.sk.

__________
Foto: kscm.sk