Pripomienka Sviečkovej manifestácie v Dóme svätého Martina

Pridal dňa

V stredu 25. marca 2009 na sviatok Zvestovania Pána celebroval v bratislavskej Katedrále svätého Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský slávnostnú omšu.

V homílii pripomenul obsah sviatku Zvestovania aj sviečkovú manifestáciu z roku 1988. Ako vrcholný prejav slobody svedomia vyzdvihol jej význam v boji za náboženskú slobodu a poukázal na hlbokú vieru jej účastníkov, prítomných na Hviezdoslavovom námestí napriek riziku represií.

Arcibiskup pozval brať si z nich príklad a aj v súčasnosti konať podľa katolíckeho svedomia, teda voliť vždy dobro aj v súvislosti s dôstojnosťou človeka. Tá vyplýva zo skutočnosti, že vzťah každého človeka k Bohu je osobitý a posvätný, pričom jestvovanie človeka vychádza z plného jestvovania Boha – Stvoriteľa, ktorý človeka už pri počatí obdarúva nesmrteľnou dušou. Boj o náboženskú slobodu je v skutočnosti bojom o dôstojnosť človeka, ktorý je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť.

V tomto zmysle je boj o náboženskú slobodu aktuálny aj dnes, lebo je zápasom o absolútne rešpektovanie ľudského života v duchu Božích slov u proroka Jeremijáša: „... skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa...”.