Zmeny v organizácii bohoslužieb platné od 26. februára 2022

Pridal dňa

Od 26. februára nastáva zmena v organizácii hromadných podujatí vrátane bohoslužieb - prevádzky a hromadné podujatia od 26.2. fungujú v režime základ. Znamená to, že na sväté omše budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia.

Maximálna kapacita sa pre nízko a stredne rizikové podujatia (medzi ktoré patria aj bohoslužby) zvyšuje na 500 osôb alebo maximálne na 50% kapacity.

Hygienické protipandemické opatrenia zostávajú v platnosti:

 • ruší sa povinnosť uchovávať zoznam účastníkov podujatí
 • umožniť vstup a pobyt účastníkom len s prekrytými hornými dýchacími cestami
 • pri podujatiach v exteriéri vyhradiť priestor podujatí a vyznačiť vstup a výstup
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe
 • pri vstupe vyvesiť oznamy o povinnostiach účastníkov (presný zoznam je vo vyhláške v § 3, písm. f)
 • pri účasti na podujatí a pri príchode a odchode z priestorov zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osobyvykonávajúce športovú činnosť, divákov usadených v hľadisku, umelcov, školiteľov a ďalšie osoby, ak vyplýva z účelu hromadného podujatia, že tento rozostup nie je možné dodržať)
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade


Delenie na nízko a vysoko rizikové podujatia sa nebude vzťahovať na cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, obrad krstu, a pohrebný obrad (bez kapacitných obmedzení).
Pri vysoko rizikových podujatiach, ako svadby či kary, bude kapacitné maximum 50 osôb, pričom v oboch prípadoch bude platiť režim základ.


Užitočné odkazy:

__________
Foto: Pixabay, koláž ABÚ