Slávnostný večer na počesť kardinála Jozefa Tomka

Pridal dňa

Vo štvrtok 19. marca 2009 sa v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca uskutočnil slávnostný večer na počesť jubilujúceho kardinála Jozefa Tomka, ktorý si v týchto dňoch pripomína svoje 85. narodeniny spolu so 60. výročím kňazskej vysviacky, pričom tento rok uplynie aj 30. rokov od jeho biskupskej konsekrácie.

Program, ktorý ako darček oslávencovi pripravil Arcibiskupský úrad v Bratislave a Spolok svätého Vojtecha, tvorili spevy Komorného zboru bratislavského Konzervatória pod vedením Dušana Billa, prednáška historika profesora Richarda Marsinu o cyrilo – metodskej úcte na Slovensku, či úryvky z jubilantovho diela prednesené redaktorkou Slovenského rozhlasu Janou Hanúskovou. Nasledovali gratulácie prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského, ktorý jubilantovi odovzdal striebornú mincu pripomínajúcu prvú písomnú zmienku o Bratislave. Napokon zablahoželal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý najprv ďakoval za život jubilanta a jeho obohacujúcu múdrosť a následne mu odovzdal ako dar ikonu svätých vierozvestov. V závere kardinál Tomko poďakoval za gratulácie a podelil sa o niekoľko životných zážitkov s vyznaním, že vždy nad sebou cítil ochraňujúcu Božiu ruku.

Na slávnostnom stretnutí sa zúčastnil aj apoštolský nuncius Mario Giordana, eurokomisár Ján Figeľ, početní predstavitelia spoločenského, politického, kultúrneho a vedeckého života. Počas recepcie v mezanine Primaciálneho paláca nasledovali početné gratulácie ďalších hostí.

Fotografie zo slávnostného večera a z gratulácií je možné nájsť vo fotoservise TK KBS:
slávnostný večer
gratulácie - voľne stiahnuteľné